Radnice Dolní Břežany


rekonstrukce

Místo: Dolní Břežany
Klient: Obec Dolní Břežany
Autor: Ing.arch. Michal Fischer
Spolupráce: Ing.arch. Marie Pechová, Bc. Simona Prylová, Ing.arch. Klára Fischerová
Stupeň: STS, DSP, DPS, realizace
Datum: 2010 - 2013

Rekonstrukce budovy úřadu probíhala v širším kontextu rozvoje obce Dolní Břežany v posledním desetiletí, kdy se vytváří dialog mezi historickou pamětí obce a moderní architekturou. Návrh rekonstrukce památkově nechráněné budovy byl zpracován na základě dobových fotografií. Původní historický vzhled budovy byl obnoven, dochované fragmenty ošetřeny a fasády byly doplněny moderními prvky včetně umělecké vitráže nad hlavním vstupem.