Poliklinika Dolní Břežany


nástavba a přístavba polikliniky

Místo: Dolní Břežany
Klient: Obec Dolní Břežany
Autor: Ing.arch. Michal Fischer
Spolupráce:  Ing.arch. Marie Pechová
Stupeň: STS, DUR+DSP, DPS
Datum: 2017 - 2021, realizováno