Statek Ruzyně


Rekonstrukce a dostavba areálu bývalého statku 


Místo: Praha - Ruzyně
Klient: Prague medical centrum s.r.o.
Autor: Ing.arch. Michal Fischer 
Spolupráce: Ing.arch. Marie Pechová, Klára Šestáková
Stupeň: STS
Datum: 2014