RIC Dolní Břežany


Regionální informační centrum Keltské oppidum Závist


Místo: Dolní Břežany
Klient: Obec Dolní Břežany
Autor: Ing.arch. Michal Fischer, Ing.arch. Marie Pechová
Stupeň: STS, DUR, DSP, DPS, realizováno
Datum: 2009-2019
Web: www.ric-dolnibrezany.cz

Projekt představuje rekonstrukci historických staveb na Regionální informační centrum Keltské oppidum Závist. Rekonstrukcí vznikly prostory pro muzejní expozici, infocentrum, klubovou činnost, biograf, knihovnu a mateřské centrum. Součástí realizace jsou i úpravy okolí na komunitní zahradu. Obec realizací získala prostory pro své společenské aktivity, při kterých se bude místní komunita setkávat napříč generacemi. Důležité místo v projektu má muzejní expozice věnovaná Národní kulturní památce Závist se stereoskopickou virtuální prohlídkou.

Přestože budovy nebyly památkově chráněny (nejstarší části z 16. století), přistupovalo se k rekonstrukci s maximální citlivostí. Původní stavební prvky byly zachovány, obnoveny, případně znovu vystavěny - vše s ohledem na maximální jednoduchost řešení a s využitím přírodních materiálů. V rámci stavby byly použity technicky náročné sanační postupy, realizovány repliky původních hambalkových krovů, klenba nad knihovnou byla znovu postavena tradičním postupem. Opěrná stěna na nádvoří kůly a palisádou evokuje opevnění keltského oppida.